Starkt engagemang för fastighetsförädling och finansiell rådgivning

På Hansan hjälper vi våra kunder att skapa goda affärer. Vi tillför unik kompetens inom förvärv, försäljning och utveckling av fastigheter och finansiell rådgivning. 

Service agent för SFF

Hansan är service agent till finansbolaget SFF (Svensk FastighetsFinansiering AB), som ägs av fem börsnoterade fastighetsbolag. I uppdraget ingår att sköta bolagets kapitalförvaltning, administration och redovisning. Hansan ansvarar för information till intressenter, investerare och ägare, samt publicerar pressmeddelanden och finansiella rapporter på www.svenskfastighetsfinansiering.se