SFF

Kontakt

...Läs mer

Rapporter

Svensk FastighetsFinansiering AB

Hansan var rådgivare och service agent till Svensk FastighetsFinansiering AB, (org nr 556513-5109) som 2011-2015 framgångsrikt bedrev upplåning åt sina ägare via emission av obligationer, så...Läs mer

2015-07-08 10:25

SFF - Marknadsvärde fastigheter per 2015-06-30

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2015-06-30.

Hansan är service agent för SFF och rapporter finns publicerade under rapporter.Läs mer

2015-04-22 14:58

SFF - Marknadsvärde fastigheter per 2015-03-31

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2015-03-31.

Hansan är service agent för SFF och rapporter finns publicerade under...Läs mer

2015-03-09 08:42

SFF - Marknadsvärde fastigheter per 2015-03-09

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) publicerar idag Marknadsvärde fastigheter per 2015-03-09.

Hansan är service agent för SFF och rapporter finns publicerade under ...Läs mer

2015-02-23 15:40

SFF AB - Årsredovisning 2014

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) publicerar idag bolagets årsredovisning för 2014. Årsredovisningen finns tillgänglig här och under rapporter på SFF.

Hansan är serviceagent för SFF...Läs mer

2015-02-16 09:00

SFF - Villkor för erbjudande om byte av obligationer emitterade av SFF till obligationer emitterade av Nya Svensk FastighetsFinansiering

Med anledning av lansering av Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (Nya SFF) har styrelsen för Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) lämnat nedanstående erbjudande till marknaden om att köpa...Läs mer

2015-02-12 10:00

SFF - Marknadsvärde fastigheter per 2014-12-31

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) publicerar idag Marknadsvärde fastigheter per 2014-12-31.

Hansan är service agent för SFF och rapporter finns publicerade under...Läs mer

2015-02-10 09:00

SFF - Byte av obligationer emitterade av SFF till obligationer emitterade av
 Nya Svensk FastighetsFinansiering AB och Publicering av MTN – prospekt

Innehavare av nedan angivna existerande obligationer, emitterade av Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) org. nr. 556513-5109 (SFF), erbjuds att deltaga i ett bytesförfarande där existerande...Läs mer

Pages