SFF II

2015-10-27 09:00

SFF II AB - Förtidsinlöser obligationslån

Svensk FastighetsFinansiering II AB (SFFII) kommer, per 2015-12-21 att lösa in sitt utestående obligationslån om 1 250 Mkr, med förfallodag 2017-12-21. 
 
Bolaget...Läs mer
2015-02-23 15:40

SFF II AB - Årsredovisning 2014

Svensk FastighetsFinansiering II AB (SFFII) publicerar idag bolagets årsredovisning för 2014. Årsredovisningen finns tillgänglig här och under rapporter på SFF II.

Hansan är service agent...Läs mer

Visio Exploatering

Visio Exploatering AB, org.nr 556570-7030, är verksamt inom planering, exploatering, genomförande och byggande av nya stadsdelar och områden. Bolaget ansvarar för utveckling av Råsunda...Läs mer

Pressmeddelanden

Rapporter

Svensk FastighetsFinansiering II

Hansan var rådgivare och service agent till Svensk FastighetsFinansiering II AB (org nr 556910-1016) i samband med lanseringen av en obligation om 1 250 Mkr, noterad på Nasdaq Stockholm. Lånet...Läs mer

Kontakt

Svensk FastighetsFinansiering II AB
c/o Hansan AB
Box 7332
103 90 Stockholm
 
Tel: vxl +46 (0)8 508 906 00 
E-post:
...Läs mer

SFF II

Svensk FastighetsFinansiering II  Org.nr 556910-1016

Hansan var rådgivare och service agent till  SFF II AB, som emitterade  en obligationslån om 1 250 Mkr i december 2012. Obligationerna...Läs mer

2014-08-29 10:00

SFF II AB – Halvårsrapport 2014

Svensk FastighetsFinansiering II AB – halvårsrapport 2014 Svensk FastighetsFinansiering II AB (SFFII) publicerar idag bolagets halvårsrapport för 2014. Halvårsrapporten finns tillgänglig på...Läs mer

2014-03-31 10:00

SFF II AB – Årsstämma 2014

Vid Svensk FastighetsFinansiering II:s årsstämma den 31 mars, 2014 beslutade stämman att omvälja styrelseledamöterna, Åsa Bergström, Arvid Liepe och Mikael Johansson. Till ny ledamot valdes Claes...Läs mer

Pages