SFF

Bolagsordning

§ 1 Firma
Bolagets firma är Svensk FastighetsFinansiering AB (publ). 
 
§ 2 ...Läs mer

Kalendarium

Rapporter

Ägarbolag / låntagare

Fabege AB
Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med inriktning mot uthyrning och förvaltning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. Fabege äger...Läs mer

Revision

Enligt aktiebolagslagen ska en revisor granska bolagets räkenskaper och årsredovisning, samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisorn avlägger sin revisionsberättelse till...Läs mer

Styrelse och ledning

Styrelsen
Jan Litborn, ordförande. Ledamot sedan 2012. Advokat och partner i Advokatfirman Glimstedt.
Jonas Gombrii, ledamot sedan 2012. Advokat och partner i...Läs mer

Pressmeddelanden

Här finner du pressmeddelanden som avser bolaget Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF).Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB

Org.nr 556513-5109

Hansan har varit service agent till  finansbolaget Svensk FastighetsFinansiering  AB, (publ), som  mellan december 2011 och februari 2015 bedrev upplåning på

...Läs mer
2014-03-28 10:00

SFF AB – Årsstämma 2014

Årstämma Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF). Årsstämman beslutade att omvälja styrelseordföranden Jan Litborn och styrelseledamoten Jonas Gombrii. Styrelseledamoten Olle Knaust har avböjt...Läs mer

2014-03-05 10:00

SFF AB – emitterar nytt obligationslån

SFF har sedan etableringen av MTN-programmet om 5 Mdr, emitterat obligationer under fem obligationslån. Den nya emissionen är en tvåårig obligation om nominellt 450 Mkr med lånenummer 105 och...Läs mer

Pages