SFF

2014-02-18 10:00

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) – Årsredovisning 2013

SFF publicerar idag bolagets årsredovisning för 2013. Årsredovisningen finns tillgänglig på Hansans hemsida.

Hansan är serviceagent för SFF och rapporter med mera finns publicerade på...Läs mer

2013-12-18 15:00

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) uppdaterar MTN prospekt

SFF publicerar idag bolagets uppdaterade grundprospekt för sitt MTN program om 5 000 Mkr. Finansinspektionen har godkänt grundprospektet och det finns publicerat på Hansans hemsida. Hansan är...Läs mer

2013-09-19 08:00

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) utökar lån 104 med 230 Mkr

SFF har idag emitterat nya obligationer om nominellt 230 Mkr i lån 104. Lån 104 löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR + 165 bp och förfaller 24 augusti 2015. De nya obligationerna har...Läs mer

2013-02-28 09:00

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) – Årsredovisning 2012

SFF publicerar idag bolagets årsredovisning för 2012. Årsredovisningen finns tillgänglig på Hansans hemsida. Hansan är serviceagent för SFF och rapporter med mera finns publicerade på Hansans...Läs mer

2012-12-21 15:00

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) uppdaterar MTN prospekt

SFF publicerar idag bolagets uppdaterade grundprospekt för sitt MTN program om 5 000 Mkr. Finansinspektionen har godkänt prospektet och det finns publicerat på Hansans hemsida.

Hansan är...Läs mer

2012-12-19 15:00

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) byter styrelse

I syfte att stärka bolagets oberoende gentemot ägarna har SFF på extra bolagsstämma valt ny styrelse. Tillträdande styrelseordförande är Advokat Jan Litborn. Ny styrelseledamot är även Advokat...Läs mer

2012-12-06 15:00

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) ger ut tilläggsprospekt

SFF publicerar idag ett tilläggsprospekt tillhörande Svensk FastighetsFinansiering ABs Grundprospekt, daterat 22 december, 2011.

Hansan AB är serviceagent för SFF och SFFs MTN-prospekt....Läs mer

2012-12-03 14:00

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) emitterar ytterligare obligationer

SFF informerar att bolaget idag emitterat obligationer för ytterligare 590 Mkr. Swedbank, Danske Bank och Nordea har sålt obligationer under lån 102 för 390 Mkr och lån 104 för 200 Mkr. Lån 102...Läs mer

2012-11-27 10:50

SFF informerar om ägarförändring

SFF informerar att det skett en ägarförändring i bolagets moderbolag Nyckel 0328 AB. Brinova Fastigheter AB har sålt sitt aktieinnehav till övriga aktieägare. Fabege AB äger numera 33,3 %, Peab AB...Läs mer

2012-08-27 10:00

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) (SFF) delårsrapport är tillgänglig

SFFs delårsrapport för första halvåret 2012 är tillgänglig på Hansans webbplats, www.hansan.se, från och med måndagen den 27 augusti kl 10.00. SFFs...Läs mer

Pages