SFF

2012-08-16 14:00

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) emitterar nya obligationslån

SFF har framgångsrikt genomfört fem obligationsemissioner, de senaste genom att öppna två nya obligationsserier, lån 103 och lån 104. Lån 103 är ett 5-årigt FRN (floating rate note) lån som...Läs mer

2012-03-30 14:00

SFFs årsredovisning för 2011 är tillgänglig

SFFs årsredovisning för 2011 är tillgänglig på Hansans webbplats, www.hansan.se, från och med fredagen den 30 mars, kl 14.00. SFFs delårsrapport 1 jan – 30 juni...Läs mer

2012-03-16 14:00

SFF utökar lån under MTN-programmet

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) – utökar lån 102 med 350 Mkr under MTN-programmet om 5 000 Mkr

Fabege AB, Brinova Fastigheter AB, Peab AB och Wihlborgs Fastigheter AB äger...Läs mer

2012-03-14 10:00

SFF etablerar ny dealergrupp

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) – etablerar ny dealergrupp för MTN-programmet om 5 000 Mkr

Fabege AB, Brinova Fastigheter AB, Peab AB och Wihlborgs Fastigheter AB äger tillsammans...Läs mer

2011-12-13 15:00

SFF AB – etablerar MTN-program om 5 000 Mkr

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) (SFF) – nytt finansbolag på den svenska kapitalmarknaden etablerar MTN-program om 5 000 Mkr

Fabege AB, Brinova Fastigheter AB, Peab AB och Wihlborgs...Läs mer

Pages