SFF AB - Årsredovisning 2014

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) publicerar idag bolagets årsredovisning för 2014. Årsredovisningen finns tillgänglig här och under rapporter på SFF.

Hansan är serviceagent för SFF och publicerar rapporter på www.hansan.se. 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Claes Helgstrand, tel 0705-57 21 37