SFF - Marknadsvärde fastigheter per 2014-12-31

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) publicerar idag Marknadsvärde fastigheter per 2014-12-31.

Hansan är service agent för SFF och rapporter finns publicerade under rapporter