SFF - Marknadsvärde fastigheter per 2015-03-09

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) publicerar idag Marknadsvärde fastigheter per 2015-03-09.

Hansan är service agent för SFF och rapporter finns publicerade under rapporter.