SFF - Marknadsvärde fastigheter per 2015-06-30

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2015-06-30.

Hansan är service agent för SFF och rapporter finns publicerade under rapporter.