Om Hansan

Hansan är verksamt inom förvärv och utveckling av fastigheter liksom finansiell rådgivning. Vi är en partner som hjälper företag och människor att generera affärer. Det kan vara genom partner- eller delägarskap, genom finansiell rådgivning eller råd inom fastighetssektorn. Hansan är service agent åt SFF (Svensk FastighetsFinansiering AB).

Passion för människor och affärer

Vi är aktiv med olika kapitalmarknadsprojekt, ledning, styrning och utvecklande av nyskapade affärsinitiativ. Nytänkande och entreprenörskap är två ord som är styrande för vår verksamhet.

En kraft att räkna med

Vi går gärna in i affärsprojekt tillsammans med partners, som behöver en stark resurs i form av kompetens, ledning och finansiellt nätverk. Vårt mål är att varje projekt ska innebära en ömsesidigt god affär för oss och våra partners. ”Det skall alltid finnas två vinnare i en affär”. 

Erfarna medarbetare

I Hansan finns en gedigen erfarenhet från fastighetsbranschen, kapitalmarknaden och finansieringsfrågor. Idag är fem personer verksamma i Hansan. De har alla god kännedom om sina respektive verksamhetsområden och har lång erfarenhet inom sina professioner.

Hansan ingår i Backahillkoncernen

Hansan grundades 2006 av Erik Paulsson och är ett bolag i Backahillkoncernen. Backahill bildades 1998 och ägs av familjen Paulsson. Grunden i Backahills verksamhet är att äga, förvalta och utveckla fastigheter. Backahills ambition är att vare en långsiktig partner i projekt som skapar lönsamhet och tillväxt till glädje för många människor.