Vi använder cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. Om du använder den här webbplatsen innebär det att du godtar att vi skickar cookies till dig. Läs mer om cookies på webbplatsen här.

Låt oss gå vidare

Om Hansan

Hansan är verksam inom förvärv och utveckling av fastigheter och projekt. Vi är en partner som hjälper företag och människor att generera affärer. Det kan vara genom partner- eller delägarskap, genom finansiell rådgivning eller råd inom fastighetssektorn.

Passion för människor och affärer

Hansan är aktiv med olika kapitalmarknadsprojekt, ledning, styrning och utvecklande av nyskapade affärsinitiativ. Nytänkande och entreprenörskap är två ord som är styrande för vår verksamhet.

En kraft att räkna med 

Hansan går gärna in i affärsprojekt tillsammans med partners, som behöver en stark resurs i form av kompetens, ledning och finansiellt nätverk. Vårt mål är att varje projekt ska innebära en ömsesidigt god affär för oss och våra partners. ”Det skall alltid finnas två vinnare i en affär”. 

Hansan startade sin verksamhet 2006, och är ett bolag i Backahill-koncernen. Grundare är Erik Paulsson. Hansan har sju personer som är verksamma i bolaget. De har god kännedom om sina respektive verksamhetsområden och lång erfarenhet inom sin profession.