Vi använder cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. Om du använder den här webbplatsen innebär det att du godtar att vi skickar cookies till dig. Läs mer om cookies på webbplatsen här.

Låt oss gå vidare

Projekt

Vårt deltagande i olika projekt kan se olika ut. Från att vara aktiva i tidiga skeden med framtagande av ny eller ändrad detaljplan till att kliva in i ett projekt klart att byggstarta.

Projekten kan inrymma både bostäder och/eller kommersiella ytor. I södra Sverige, i Stockholmsområdet eller i den svenska fjällvärlden. Helägt eller delägt projekt tillsammans med partners med visioner och idéer. Det mesta är möjligt.

Just nu kan ni läsa mer om våra två spännande projekt: Fabrikshuset Gustavsberg och Graninge Strand i Nacka.