Projekt

Vårt deltagande i olika projekt kan se olika ut. Från att vara aktiva i tidiga skeden med framtagande av ny eller ändrad detaljplan till att kliva in i ett projekt klart att byggstarta.

Projekten kan inrymma både bostäder och/eller kommersiella ytor. I södra Sverige, i Stockholmsområdet eller i den svenska fjällvärlden. Helägt eller delägt projekt tillsammans med partners med visioner och idéer. Det mesta är möjligt.

Just nu kan ni läsa mer om våra två spännande projekt: Fabrikshuset Gustavsberg och Graninge Strand i Nacka.