Fabrikshuset Gustavsberg

Gustavsbergs sanitetsporslinsfabrik har omvandlats till bostadshus med strävan att arkitektoniskt bevara byggnadens kraftfulla och storskaliga karaktär samtidigt som huset bearbetats och kompletterats för att skapa en attraktiv och särpräglad bostadsmiljö.

Historia

Gustavsberg har en lång industrihistoria, den första fabriken startades under tidigt 1800-tal. År 1937 köptes porslinstillverkningen i Gustavsberg av Kooperativa Förbundet som två år senare beslöt att bygga en sanitetsporslinsfabrik och starta tillverkning av WC och tvättställ. Fabriken har den senaste tiden ägts av Villeroy & Boch som 2010 meddelade att man skulle flytta från den gamla fabrikslokalen till en ny produktionsanläggning i Ekobacken. Detta i sin tur blev startskottet för arbetet med att konvertera hela det gamla fabriksområdet till en ny levande stadsdel med bostäder - Fabriksstaden. 

Byggnaden ritades av den kände arkitekten Olof Thunström och utgjordes till en början av en lågdel, där produkterna formades och brändes i ugnar samt en högdel, där produkterna efterbehandlades och lagrades.

Ombyggnaden

Sanitetsporslinsfabriken omvandlas nu till bostadshus med den arkitektoniska strävan att bevara byggnadens kraftfulla och storskaliga karaktär samtidigt som huset bearbetas och kompletteras för att skapa en attraktiv och särpräglad bostadsmiljö. Resultatet är ett möte mellan betong och trä, bärande element som är påtagligt närvarande i rummet, höga takhöjder och stora fönsterytor, öppna sammanhang och vida utblickar.

Lägenheterna

Lägenheternas utformning präglas av ambitionen att bevara fabriksbyggnaden så långt som möjligt, behålla industrikänslan och skapa en känsla av ”loft living”,  med bevarande av takbalkar och pelare. Merparten av lägenheterna får loft med varierande takhöjd som till viss del kan inredas och användas för förvaring.

Kvaliteten på inredning och utrustning är hög med bland annat parkett- och stengolv, golvvärme i bad, stenskiva i kök, infällda spottar i kök och bad. På taket byggs terrasser, både enskilda och gemensamma, med hänförande utsikt som blir ett unikt komplement till lägenheterna. Flertalet lägenheter har också egna balkonger av varierade storlekar och form.

FAKTA  

Registerbeteckning: 

Gustavsberg 1:466

Yta:

ca 15.300 kvm BTA

Typ:

Bostad, ca 240 lgh

Byggstart:

Januari 2015

Färdigställande:

Första inflyttning augusti 2016. Färdigställt 2019

Partner: 

RAF Group/BlåEken AB

Webb:

www.fabrikshuset.com