Graninge Strand, Nacka

Graninge Strand i Nacka ägs av Backahillkoncernen. Området är beläget i ett stort park- och skogsområde med fantastisk utsikt över Baggensfjärden på gränsen till Värmdö.

Projektet

Projekt Graninge Strand omfattar bland annat ett vårdboende med 54 enheter, en mindre bostadsrättsförening med 12 lägenheter för seniorer samtidigt som ombyggnaden av den gamla Stiftsgården till en modern anläggning med restaurang, gym och andra wellness-faciliteter färdigställs. Samtliga är inflyttningsklara till sommaren 2019. Nästa etapp planeras starta 2019 och inrymmer ca 40 lägenheter med konceptet "Aktiv & Trygg" - hyresrätter för seniorer. Därutöver finns möjlighet att uppföra ytterligare ca 80 bostäder i projektet. Vårdboendet förhyrs av Silverlife som fokuserar på hög livskvalitet för en äldre befolkning.

Detaljplan

I december 2015 vann detaljplanen för fastigheten laga kraft. Planen omfattar cirka 18.500 kvm ljus BTA. Se nedan fakta. 

 

FAKTA UPPDATERAD JUNI 2019      
Registerbeteckning:  Kil 1:100 - 1:112
Markyta: 64.000 kvm
Byggrättsyta: ca 18.200 kvm ljus BTA
Typ:  Bostäder, 54 vårdboende samt cirka 130 seniorlägenheter
Byggstart:  Våren 2017
Färdigställande:  Planerad första inflyttning sommaren 2019