Graninge Strand, Nacka

Graninge Strand i Nacka är beläget i ett stort park- och skogsområde med fantastisk utsikt över Baggensfjärden på gränsen till Värmdö.

Projektet

Projekt Graninge Strand omfattar bland annat ett vårdboende med 54 lägenheter. Vårdboendet förhyrs av Silverlife som fokuserar på hög livskvalitet för en äldre befolkning. Huvudbyggnaden i den tidigare stiftsgården ska dessutom byggas om och utöver detta finns möjligheter till nyproduktion av 130 bostäder. Byggstart våren 2017.

Nedan bilder från första spadtaget den 12 juni 2017 på Graninge Strand i Nacka

 

Detaljplan

I december 2015 vann detaljplanen för fastigheten Kil 1:5 laga kraft. Planen omfattar cirka 18.500 kvm ljus BTA. Se nedan fakta. 

 

FAKTA Uppdaterad januari 2019      
Registerbeteckning:  Kil 1:5
Markyta: 64.000 kvm
Byggrättsyta: ca 18.200 kvm ljus BTA
Typ:  Bostäder, 54 vårdboende samt cirka 130 seniorlägenheter
Byggstart:  Våren 2017
Färdigställande:  Planerad första inflyttning sommaren 2019

 

Kontakt

Zdravko Markovski
Backastad Projekt AB
c/o Hansan AB
Vasagatan 38, 2 tr (ny postadress 2019-02-01)
111 20 Stockholm


Mobil: +46 (0)703 01 42 77
E-post: zdravko.markovski@backastad.com

Besöksadress: Lästmakargatan 24 A
Ny besöksadress från 1 april 2019 är:
Vasagatan 38, 2 tr

 

Relaterade dokument