Uppdrag

Hansan är service agent till finansbolaget SFF (Svensk FastighetsFinansiering AB). I uppdraget ingår att sköta bolagets kapitalförvaltning, administration och redovisning.
Hansan ansvarar för information till intressenter, investerare och ägare samt publicerar pressmeddelanden och finansiella rapporter. Hansan ser också till att styrning och kontroll upprätthålls i SFF. Bolagets styrdokument utgör grunden för den rapportering och kontroll som genomförs.