Vi använder cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. Om du använder den här webbplatsen innebär det att du godtar att vi skickar cookies till dig. Läs mer om cookies på webbplatsen här.

Låt oss gå vidare

Uppdrag

Hansan är service agent till finansbolaget Svensk FastighetsFinansiering AB, (SFF). I uppdraget ingår att sköta bolagets kapitalförvaltning, administration och redovisning.
Hansan ansvarar för information till intressenter, investerare och ägare samt publicerar pressmeddelanden och finansiella rapporter. Hansan ser också till att styrning och kontroll upprätthålls i SFF. Bolagets styrdokument utgör grunden för den rapportering och kontroll som genomförs.
 
Läs mer om;