Pressmeddelanden

Svensk FastighetsFinansiering II AB (SFFII) kommer, per 2015-12-21 att lösa in sitt utestående obligationslån om 1 250 Mkr, med förfallodag 2017-12-21. 
 
Bolaget...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering II AB (SFFII) emitterade den 21 december 2012 ett säkerställt obligationslån om 1 250 Mkr på den svenska marknaden. Likviden har vidareutlånats till Visio...Läs mer

SFF II har i dag emitterat ett obligationslån om 1 250 Mkr. Obligationslånet skall användas för vidareutlåning till Visio Exploatering AB, ett bolag ägt gemensamt av Fabege och Peab och som...Läs mer