Svensk FastighetsFinansiering II

Hansan var rådgivare och service agent till Svensk FastighetsFinansiering II AB (org nr 556910-1016) i samband med lanseringen av en obligation om 1 250 Mkr, noterad på Nasdaq Stockholm. Lånet användes till att finansiera utvecklingen av stadsdelen Råsunda i Solna. När obligationslånet emitterades 2012 var det den största kända emissionen i Sverige genomförd av ett fastighetsbolag med fastigheter som underliggande säkerhet.

Samtliga obligationerna löstes in i förtid i december 2015 till en kurs av 104 % av det nominella beloppet, plus upplupen ränta.  

"Investerarna i emissionen har bidragit till utvecklingen av en ny stadsdel i Råsunda, Solna och deras placering har varit mycket bra under en treårsperiod", kommenterar SFF:s VD Claes Helgstrand, i ett pressmeddelande 2015-10-27.

Relaterade filer