Svensk FastighetsFinansiering AB

Hansan var rådgivare och service agent till Svensk FastighetsFinansiering AB, (org nr 556513-5109) som 2011-2015 framgångsrikt bedrev upplåning åt sina ägare via emission av obligationer, så kallade Medium Term Notes (MTN program) om 5 Mdr kronor. Obligationerna var säkerställda med pantbrev i fastigheter och noterade på Nasdaq Stockholm.  

Under 2015 strukturerades bolaget om men nya ägare och en modernisering av obligationsvillkoren. Med den nya ägarbasen fick obligationsinnehavarna en finansiellt starkare emittent med en större och bredare spridning av säkerställda fastigheter. Som en konsekvens löstes obligationerna i SFF in i förtid och innehavarna fick i utbyte obligationer i Nya SFF.

Nya SFF ändrade namn 2016 till SFF (Svensk FastighetsFinansiering).