Pressmeddelanden

Här finner du pressmeddelanden som avser bolaget Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF).

Med anledning av lansering av Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (Nya SFF) har styrelsen för Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) lämnat nedanstående erbjudande till marknaden om att köpa...Läs mer

Innehavare av nedan angivna existerande obligationer, emitterade av Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) org. nr. 556513-5109 (SFF), erbjuds att deltaga i ett bytesförfarande där existerande...Läs mer

Årstämma Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF). Årsstämman beslutade att omvälja styrelseordföranden Jan Litborn och styrelseledamoten Jonas Gombrii. Styrelseledamoten Olle Knaust har avböjt...Läs mer

SFF har sedan etableringen av MTN-programmet om 5 Mdr, emitterat obligationer under fem obligationslån. Den nya emissionen är en tvåårig obligation om nominellt 450 Mkr med lånenummer 105 och...Läs mer

SFF publicerar idag bolagets årsredovisning för 2013. Årsredovisningen finns tillgänglig på Hansans hemsida.

Hansan är serviceagent för SFF och rapporter med mera finns publicerade på...Läs mer

SFF publicerar idag bolagets uppdaterade grundprospekt för sitt MTN program om 5 000 Mkr. Finansinspektionen har godkänt grundprospektet och det finns publicerat på Hansans hemsida. Hansan är...Läs mer

SFF har idag emitterat nya obligationer om nominellt 230 Mkr i lån 104. Lån 104 löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR + 165 bp och förfaller 24 augusti 2015. De nya obligationerna har...Läs mer

SFF publicerar idag bolagets årsredovisning för 2012. Årsredovisningen finns tillgänglig på Hansans hemsida. Hansan är serviceagent för SFF och rapporter med mera finns publicerade på Hansans...Läs mer

SFF publicerar idag bolagets uppdaterade grundprospekt för sitt MTN program om 5 000 Mkr. Finansinspektionen har godkänt prospektet och det finns publicerat på Hansans hemsida.

Hansan är...Läs mer

I syfte att stärka bolagets oberoende gentemot ägarna har SFF på extra bolagsstämma valt ny styrelse. Tillträdande styrelseordförande är Advokat Jan Litborn. Ny styrelseledamot är även Advokat...Läs mer

Pages