Pressmeddelanden

Här finner du pressmeddelanden som avser bolaget Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF).

SFF publicerar idag ett tilläggsprospekt tillhörande Svensk FastighetsFinansiering ABs Grundprospekt, daterat 22 december, 2011.

Hansan AB är serviceagent för SFF och SFFs MTN-prospekt....Läs mer

SFF informerar att bolaget idag emitterat obligationer för ytterligare 590 Mkr. Swedbank, Danske Bank och Nordea har sålt obligationer under lån 102 för 390 Mkr och lån 104 för 200 Mkr. Lån 102...Läs mer

SFF informerar att det skett en ägarförändring i bolagets moderbolag Nyckel 0328 AB. Brinova Fastigheter AB har sålt sitt aktieinnehav till övriga aktieägare. Fabege AB äger numera 33,3 %, Peab AB...Läs mer

SFFs delårsrapport för första halvåret 2012 är tillgänglig på Hansans webbplats, www.hansan.se, från och med måndagen den 27 augusti kl 10.00. SFFs...Läs mer

SFF har framgångsrikt genomfört fem obligationsemissioner, de senaste genom att öppna två nya obligationsserier, lån 103 och lån 104. Lån 103 är ett 5-årigt FRN (floating rate note) lån som...Läs mer

SFFs årsredovisning för 2011 är tillgänglig på Hansans webbplats, www.hansan.se, från och med fredagen den 30 mars, kl 14.00. SFFs delårsrapport 1 jan – 30 juni...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) – utökar lån 102 med 350 Mkr under MTN-programmet om 5 000 Mkr

Fabege AB, Brinova Fastigheter AB, Peab AB och Wihlborgs Fastigheter AB äger...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) – etablerar ny dealergrupp för MTN-programmet om 5 000 Mkr

Fabege AB, Brinova Fastigheter AB, Peab AB och Wihlborgs Fastigheter AB äger tillsammans...Läs mer

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) (SFF) – nytt finansbolag på den svenska kapitalmarknaden etablerar MTN-program om 5 000 Mkr

Fabege AB, Brinova Fastigheter AB, Peab AB och Wihlborgs...Läs mer

Pages