Utförda uppdrag

FastighetsFinansiering II AB

Hansan var rådgivare och service agent  till Svensk FastighetsFinansiering II AB i samband med lanseringen av en obligation om 1 250 Mkr. En unik obligation vars kapital har bidragit till utvecklingen av stadsdel i Råsunda, Solna.
Svensk FastighetsFinansiering II AB, org. nr 556910-1016 

Svensk FastighetsFinansiering AB

Hansan var rådgivare och service agent till Svensk FastighetsFinansiering AB, som etablerade ett MTN program om 5 Mdr kronor. Ett flertal framgångsrika obligationsemissioner har genomförts. Obligationerna var säkerställda med pantbrev i fastigheter och noterade på Nasdaq Stockholm. 
Svensk FastighetsFinansiering AB, org.nr 556513-5109